หน้าต่างและประตูอลูมิเนียม

1.ประตูบานเลื่อน – หน้าต่างบานเลื่อน เป็นรูปแบบของประตูหน้าต่างอลูมิเนียมที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากใช้ งานง่ายและราคาไม่สูง โดยประตูบานเลื่อนและหน้าต่างบานเลื่อน ยังมีรูปแบบแยกย่อยได้อีก ดังนี้

  • แบบบานเลื่อนด้านเดียว (Fixed-Slide) สามารถเปิดได้เพียงด้านเดียว ซ้ายหรือขวาเท่านั้น โดยอีกด้าน จะเป็นกระจกบานติดตาย
  • แบบบานเลื่อนสลับ (Slide-Slide) สามารถเลื่อนเปิดได้ทั้งซ้ายขวา
  • แบบบานเลื่อนแบ่ง 4 ช่อง (Fixed-Slide-Slide-Fixed) โดยการเปิดบานคู่กลางออกด้านข้างซ้ายขวา

2. ประตูบานเปิด – หน้าต่างบานเปิด เป็นการผลักบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมไปด้านหน้าเหมือนทั่วไป ลักษณะของประตูหน้าต่างลักษณะนี้จะกันเสียงได้ดีกว่าบานเลื่อน

3. หน้าต่างบานกระทุ้ง เป็นการผลักบานหน้าต่างขึ้นไปด้านบน ซึ่งมีทั้งบานกระทุ้งเดี่ยว บานกระทุ้งคู่ และบานกระทุ้งหลายช่อง

4. หน้าต่างช่องแสง หรือ บานติดตาย โดยปกติหน้าต่างลักษณะนี้จะเหมาะสำหรับจุดที่ไม่จำเป็นต้องมีการระบาย อากาศโดยอาจทำเป็นผนังห้องหรือผนังอาคารทั้งแถบ หรือติดตั้งประกอบร่วมกับรูปแบบอื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น บานกระทุ้งมีช่องแสงบนหรือล่าง